عضویت آموزش کنترل و ترویج خدمات مهندسی گاز و آبفا ارتباط با بازرسان ارتباط با ریاست آمار آنلاین

  • به سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرزخوش آمدید.
  • شماره سامانه پیام کوتاه سازمان: 30008356
  • پست الکترونیک: info@alborz-nezam.ir
پنجشنبه 7 بهمن 1400 | 19:7

کد خبر : 11464

  • تاریخ انتشار :

  • 1400/08/19

تعداد بازدید : 817 بار

اهم مصوبات دومین جلسه هیات مدیره دوره پنجم مورخ 1400/08/17

1400/08/19

انتشار مصوبات هیات مدیره تنها 48 ساعت پس از تصویب

جلسه با تلاوت آیاتی از قرآن کریم و سخنان ریاست سازمان آغاز گردید :


1-    درخواست رهن دفتر نمایندگی کمالشهر مطرح و مصوب گردید در صورت تایید کارشناس ماده 27 مبلغ دویست میلیون تومان جهت رهن دفتر نمایندگی با رعایت کلیه ضوابط اختصاص یابد، در ضمن این مبلغ پس از عودت ودیعه دفتر نمایندگی قبلی کمالشهر به واحد مالی سازمان قابل پرداخت می باشد.


2-    مصوب گردید کمیته ای با حضور آقایان مهندس قورچیان، نصیرپور، مهدی اسماعیلی، عبدالهی و فرج منیر به منظور نحوه برگزاری و جمع آوری اطلاعات مالی جهت برنامه ریزی بودجه و برگزاری مجمع عمومی سازمان تشکیل گردد و گزارش در جلسه هفته آتی هیات مدیره ارائه گردد.


3-    مصوب گردید مصوبات هیات رییسه پس از تصویب و تایید ظرف 48 ساعت در کارتابل هیات مدیره توسط دبیر سازمان قرار گیرد و مصوبات مورد تایید و تصویب هیات مدیره ظرف 48 ساعت بعد از جلسه در سایت سازمان قرار گیرد.


4-    مصوب گردید به منظور برگزاری مراسم تودیع و معارفه هیات مدیره دوره چهارم و پنجم اختیار هزینه تا سقف مبلغ صد و پنجاه میلیون تومان به رییس و خزانه دار تفویض گردد.


5-    به استناد ماده 76، بند22 ماده 73 "بجز استخدام تا مورخ 1400/09/30  به هیات رییسه و خزانه دار به مدت یکسال تفویض گردید.


نشریه نیارش

آب و هوا

همایش ها

اوقات شرعی