عضویت آموزش کنترل و ترویج خدمات مهندسی گاز و آبفا ارتباط با بازرسان ارتباط با ریاست آمار آنلاین

  • به سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرزخوش آمدید.
  • شماره سامانه پیام کوتاه سازمان: 30008356
  • پست الکترونیک: info@alborz-nezam.ir
یکشنبه 14 آذر 1400 | 14:51

کد خبر : 11445

  • تاریخ انتشار :

  • 1400/06/28

تعداد بازدید : 569 بار

اهم مصوبات جلسه مورخ 1400/06/21 هیات مدیره سازمان

1400/06/28

مصوب شد در خصوص املاک قولنامه ای در صورت ارایه گواهی عدم خلاف از شهرداری صرفا متراژ اشکوب و خارج از ارجاع انجام شود

-    جلسه با تلاوت آیاتی از قرآن کریم و سخنان نایب رییس اول سازمان آغاز گردید:


*   در خصوص املاک قولنامه ای در صورت ارایه گواهی عدم خلاف از شهرداری صرفاً متراژ اشکوب و خارج از ارجاع انجام شود.


*    نامه شماره 17057-110 مورخ 1400/06/07 در خصوص ارایه خدمات فنی و مهندسی نامه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان مطرح و صرفاً کار با متراژ 180 مترمربع موافقت گردید و کار با متراژ 900 مترمربع (نهصد متر مربع ) در سیستم ارجاع کارسازی گردد و در صورت عدم انتخاب ، به ناظرین مربوطه ( که در ارجاع انتخاب نگردیده ) استان زنجان ارجاع شود.


*   پیرو مصوبه بند 1 جلسه صد و سی و ششم مورخ 20/04/1400 ، نامه شماره 15540-110 مورخ 1400/05/19 خانم شادی قاسمی مطرح و با درخواست نامبرده طبق مصوبه مذکور موافقت گردید.


*    نامه شماره 19001-110 مورخ 21/06/1400 پلاک ثبتی 906/141 با متراژ 300 ( سیصد متر مربع ) مطرح و تعویض نظارت ناظر مذکور در نامه در واحد حل اختلاف مورد موافقت قرار گرفت.
نشریه نیارش

آب و هوا

همایش ها

اوقات شرعی