مهندس شهروز قنبری به عنوان رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز انتخاب شد
1399/08/05

یکصدمین جلسه هیات مدیره دوره چهارم سازمان با دستور انتخاب هیات رییسه سال سوم برگزار شد

ادامه مطلب
تفاهم نامه مشارکت و همکاری میان سازمان نظام مهندسی ساختمان و مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی به امضا رسید
1399/07/01

همکاری و مشارکت در زمینه های آموزشی، علمی، مطالعاتی و با در نظر گرفتن ظرفیت و امکانات موجود و بهره برداری از توانمندی های علمی و تخصصی طرفین از جمله اهداف این تفاهم نامه است

ادامه مطلب
تفاهم نامه آموزش پیمانکاران نظام فنی و اجرایی میان سازمان نظام مهندسی ساختمان و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان البرز به امضا رسید
1399/06/29

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز پیش از این در تاریخ 97/04/24 مجوز آموزش دوره های آموزشی مصوب شورای فنی استان را کسب کرده بود

ادامه مطلب