اسامی اعضای اصلی و علی البدل شورای مرکزی دوره هشتم اعلام شد
1398/09/11

دکتر کوروش غفاری از اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز به عنوان عضو اصلی هشتمین دوره شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور برگزیده شد

ادامه مطلب
هیات رییسه شورای انتظامی دوره چهارم سازمان انتخاب شدند
1398/08/13

مهندس رضا اسماعیلی به عنوان رییس شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز انتخاب شد

ادامه مطلب
مهندس علیرضا صنوبر به عنوان رییس سازمان انتخاب شد
1398/08/06

به دنبال برگزاری انتخابات هیات رییسه سال دوم از دوره چهارم سازمان مهندس علیرضا صنوبر به اکثریت ارا به عنوان رییس سازمان انتخاب شد

ادامه مطلب