رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در استان البرز بیان کرد: درصدد هستیم در دو برنامه پنجساله و حتی در زمانی کمتر، اشتغال مهندسان را کامل کنیم
1398/11/21

مهندس احمد خرم رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان، عصر روز یکشنبه وارد استان البرز شد و درجلسه هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان البرز شرکت کرد

ادامه مطلب
اطلاعیه مهم/ ابلاغ مصوبات هیات چهارنفره استان البرز در خصوص تعرفه خدمات مهندسی سال 1398
1398/10/25

هیات چهارنفره استان البرز تعرفه خدمات مهندسی سال 1398 را در شهر کرج و سایر شهرهای استان به تفکیک مصوب کرد

ادامه مطلب