اطلاعیه در خصوص روند کار سازمان در آذر ماه 1399
1399/09/01

از مورخ 1399/09/01 لغایت 1399/09/14 سازمان با ظرفیت حضوری یک سوم پرسنل ارایه خدمات خواهد نمود

ادامه مطلب
مهندس شهروز قنبری به عنوان رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز انتخاب شد
1399/08/05

یکصدمین جلسه هیات مدیره دوره چهارم سازمان با دستور انتخاب هیات رییسه سال سوم برگزار شد

ادامه مطلب
تفاهم نامه مشارکت و همکاری میان سازمان نظام مهندسی ساختمان و مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی به امضا رسید
1399/07/01

همکاری و مشارکت در زمینه های آموزشی، علمی، مطالعاتی و با در نظر گرفتن ظرفیت و امکانات موجود و بهره برداری از توانمندی های علمی و تخصصی طرفین از جمله اهداف این تفاهم نامه است

ادامه مطلب